sv
Luomuuu... Siitä jää hyvä maku.

Mitä luomu on?

Perustietoa luomusta

Luomu tarkoittaa nimensä mukaisesti luonnonmukaista. Se tarkoittaa, että luomuelintarvikkeiden koko tuotantoketju perustuu luonnonmukaisiin ja ympäristöä säästäviin valintoihin. Luomuelintarvikkeet on valmistettu valvotuista raaka-aineista, jotka ovat luomutilalla tuotettuja tai keräilty luonnosta luomukeräilyalueilta.

Luomuelintarvikkeiden valmistuksessa saa käyttää vain vähän lisäaineita ja pääasiassa vain sellaisia, jotka ovat peräisin luonnosta.

Tämä sivusto on osa Maa- ja metsätalousministeriön Luomuu-kampanjaa. Maa- ja metsätalousministeriön sivuille.

Luomutuotannon periaatteita:

Puhdas luonto.

Säilytetään luonto puhtaana ja elinvoimaisena.

Luonto pitää säilyttää puhtaana.

Suositaan luonnonaineksia tai luonnosta johdettuja aineksia.

Puhdas luonto.

Taataan kotieläimille mahdollisuus lajinomaiseen käyttäytymiseen.

Puhdas luonto.

Käytetään energiaa ja luonnonvaroja vastuullisesti.

Puhdas luonto.

Edistetään runsasta luonnon monimuotoisuutta.

Puhdas luonto.

Lisätään maan biologista aktiivisuutta ja ylläpidetään maan pitkäkestoista viljavuutta.

Puhdas luonto.

Luodaan tasapaino kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon kesken.

Luomuuu... Siitä jää hyvä maku.
 • Kainuussa jo 25 % peltoalasta tuottaa luomua.

  Lähde: Evira

 • Suomalaisten päiväkotilasten ruoasta keskimäärin 10 % on luomua.

  Lähde: Pro Luomu ry

 • Luomuelintarvikkeet sisältävät 0 kpl keinotekoisia väri-, makeutus- tai aromiaineita.

  Lähde: Pro Luomu ry

 • 100 % luomulehmistä laiduntaa kesäisin.

  Lähde: Pro Luomu ry

 • Luomutiloista 0 % käyttää rikkakasvien torjunta-aineita.

  Lähde: Pro Luomu ry

Luomu-merkki

Luomun tunnistat tästä merkistä

Mikä merkki ja mitä se lupaa?

Kun näet tämän merkin elintarvikepakkauksessa, voit olla varma, että tuote on luomua ja että se on tuotettu valvotusti EU:n luomuasetusten mukaan.

Luomuelintarvikkeista 90 % myydään päivittäistavarakaupassa, erikoistuneista luomukaupoista, ruokapiireistä, REKO-renkaista.

 

Luomu on aitoa

Miten luomu syntyy ja miten sitä säädellään?

Luomutuotannon tavoitteena on tuottaa puhdasta ruokaa ja säilyttää maaperä elinvoimaisena tuleville sukupolville. Luomuruoka tuotetaan luonnonmukaisin menetelmin ilman keinotekoisia lannoitteita ja torjunta-aineita.

Keruuluomu taas on villiä luomua. Kaikki metsästä kerätyt kasvit tai marjat eivät kuitenkaan ole luomua, sillä keruupaikan on täytettävä EU:n luomuehdot ja keruutuotteen alkuperä on voitava jäljittää. Keruupaikkojen on  oltava riittävän etäällä saastelähteistä. Keruualan toimijoiden  vuosittaiset luomutarkastukset  kuuluvat keruuluomuun. Suomessa on maailman suurin luomusertifioitu keruuala, yhteensä 11,6 miljoonaa hehtaaria.

Luomun käyttö lisääntyy koko ajan kodeissa ja ammattikeittiöissä heikosta taloustilanteesta huolimatta. Vuonna 2015 luomumyynti kasvoi 7 %, kun taas muu päivittäistavaramyynti supistui. Myyntiä kasvattavat kiinnostus luomuun ja valikoiman monipuolistuminen.

Lisätietoa luomutuotannon säännöistä löydät alla olevasta painikkeesta.

Lue lisää

Luomu on täynnä hyvää makua

Miksi luomussa on erilainen maku?

Luomuruoan maku tulee suoraan luonnosta, puhtaista ja omaa kasvurytmiään noudattaneista raaka-aineista. Luomuelintarvikkeiden valmistuksessa sallitaan vain tiettyjä välttämättömiä lisäaineita, joiden käyttöä on rajoitettu.

Lisää tietoa luomuruuan mausta löydät allla olevasta painikkeesta.

Lue lisää

Luomu tekee hyvää eläimille

Miten luomueläimet voivat ja miten sitä säädellään?

Eläinten hyvinvointi on luomukotieläintuotannon tärkein perusperiaate. Luomutilan elämillä on tilaa ja ne saavat liikuntaa. Luomueläimet saavat niille luontaisesti sopivaa ruokaa.

Luomueläimet saavat myös hoitaa jälkeläisiään vaistojensa mukaan. Kun eläin saa elää lajityypillisellä tavallaan, se voi paremmin.

Lisää tietoa luomueläinten oloista löydät alla olevasta painikkeesta.

Lue lisää

Luomu kunnioittaa luontoa

Miten luomu vaikuttaa luontoon?

Luomutuotanto kunnioittaa luontoa ja hyödyntää luonnonvaroja kestävästi. Luomutuotannossa pyritään säilyttämään maaperä, vesistöt ja ilmasto terveellisinä ja elinkelpoisina tulevillekin sukupolville. Ravinteet kerätään talteen mahdollisimman tarkasti ja kierrätetään.

Lisää tietoa luomutuotannon vaikutuksista ympäristöön löydät alla olevasta painikkeesta.

Lue lisää

Luomu facebookissa

Facebookin kautta voit olla yhteydessä esimerkiksi seuraaviin luomuasiantuntijoihin ja kysellä tarkentavia kysymyksiä luomusta.

Kampanjamateriaalit

Katso tv-mainokset

Kuuntele radiomainokset

Luomutuottajalla on kovat ammattitaito- ja laatuvaatimukset

Luomutuottaja joutuu perehtymään ja tarkasti noudattamaan luomutuotannon sääntöjä, jotka määrittävät mm. siemenet, peltojen lannoituksen, kasvinsuojelun ja viljelykierron. Tuotantorakennusten ja ulkoalueiden pitää mahdollistaa eläinten lajinmukainen käyttäytyminen. Ympäristön hyvinvointi on oleellinen osa luomun ajatusmaailmaa.

Luomutuotantoa, tuotantotiloja ja -olosuhteita valvotaan aktiivisesti. Tiloille tehdään vuosittain valvontakäynti, jossa tarkistetaan tilan luomuolosuhteiden, tuotantotilojen ja -menetelmien toteutuminen.

Lisää tietoa luomutuotannon valvonnasta löydät alla olevasta painikkeesta.

Lue lisää

Lisätietoa luomusta

Olemme listanneet alle muutamia luomulähteitä helpottaaksemme lisätiedon löytymistä.

Luomu.fi välittää tietoa

Luomu.fi-sivusto välittää luotettavaa tietoa luomualalta, luomuruoan tuotannosta, jalostuksesta, markkinoista ja kulutuksesta sekä kertoo ymmärrettävästi luomua käsittelevän tutkimuksen tuloksista Suomessa ja muualla maailmassa. Sivusto on suunnattu kaikille luomusta kiinnostuneille: tietoa etsiville kuluttajille ja tuottajille sekä luomualan muille toimijoille ja median edustajille.

Siirry Luomu.fi-sivustolle 

Pro Luomu edistää luomun kasvua Suomessa

Pro Luomu ry on luomualan toimijoiden yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on edistää luomun kasvua ja kehitystä Suomessa. Pro Luomun visiona on, että vuonna 2020 luomutuote on kiinnostava ja haluttu, ja luomu on osa suomalaista arkea.

Siirry Pro Luomun sivuille

Siirry Luomua. Ilman muuta. -sivuille

Luomuliitossa on jäseninä myös kuluttajia

Luomuliitto on luomuviljelijöiden järjestö, jossa on jo 30 vuotta ollut jäsenenä myös kuluttajia. Luomuliitto julkaisee Luomulehteä ja edistää sitä, että tuottaja saa reilun korvauksen työstään, johon kuuluu jatkuva tuotannon kehittäminen.

Siirry Luomuliiton sivuille

Luomuinstituutti tutkii

Luomuinstituutti on Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskus Luken yhteinen asiantuntijaverkosto, joka tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistumista koko ruokaketjussa. Luomuinstituutin päätehtävänä on tutkimus.

Siirry Luomuinstituutin sivuille

Evira pitää huolta

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira varmistaa tutkimuksilla ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä. Evira tarjoaa lisätietoa muun muassa luomusäännöistä ja niiden valvonnasta.

Siirry Eviran sivuille

Portaatluomuun on tietopaketti ammattikeittiöille

Portaat Luomuun on vapaaehtoinen ohjelma, jonka  tarkoituksena on auttaa ammattikeittiöitä lisäämään luomutuotteiden käyttöä osana kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Portaatluomuun-sivustolta löydät ammattikeittiöille suunnattua tietoa luomusta.

Siirry Portluomuun sivuille

Maa- ja metsätalousministeriö tukee luomua

Maa- ja metsätalousministeriö on hallitusohjelman mukaisesti sitoutunut tukemaan lähi- ja luomuruoan osuuden kääntämistä nousuun. Sivustolta löydät lisätietoa muun muassa säädöksistä ja hallituksen luomualan kehittämisohjelmasta. Tämä sivusto on osa Maa- ja metsätalousministeriön Luomuu-kampanjaa.

Siirry Maa- ja metsätalousministeriön luomusivuille